รายการกิจกรรมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด | The Armor of God Activities ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม | Download
Armor of God (Ephesian6:10-20) ดาวน์โหลด
Armor of God Story ดาวน์โหลด ภาพสี | ภาพขาวดำ
Armor of God Dress up ดาวน์โหลด ภาพสี | ภาพขาวดำ
Armor of God Dress up 2 ดาวน์โหลด
What is the Armor of God? ดาวน์โหลด
Armor of God Coloring1 ดาวน์โหลด
Armor of God Coloring2 ดาวน์โหลด
Armor of God Maze ดาวน์โหลด
Armor of God Paper Toy ดาวน์โหลด
Shield of Faith ดาวน์โหลด
Helmet Connect the dots ดาวน์โหลด

หรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

รายการกิจกรรมการทรงสร้าง ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม
God made everything ดาวน์โหลด
Creation ดาวน์โหลด
Days of creation ดาวน์โหลด
God made the world maze ดาวน์โหลด
God made the world color by number ดาวน์โหลด
Creation Day 3 ดาวน์โหลด
Creation Worksheet ดาวน์โหลด
Creation coloring pages ดาวน์โหลด
God made the plants maze ดาวน์โหลด
God made the plants spot the differences ดาวน์โหลด
God created the animals jigsaw puzzle ดาวน์โหลด
God created the animals puppets ดาวน์โหลด
God created the animals spot differences ดาวน์โหลด
The Creation ดาวน์โหลด
Adam and Eve ดาวน์โหลด
God made people jigsaw puzzle ดาวน์โหลด
God made people spot the differences ดาวน์โหลด
People disobeyed God maze ดาวน์โหลด
People disobeyed God jigsaw puzzle ดาวน์โหลด
People disobeyed God spot the differences ดาวน์โหลด
God made me ดาวน์โหลด

หรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

บทเรียนเรื่อง
ดาวน์โหลดบทเรียน
สื่อการสอน
อื่นๆ
 บทที่ 1 : พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม บทเรียนที่ 1 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง / เด็กโต
กิจกรรมเสริม
 บทที่ 2 : พระเยซูชำระพระวิหาร บทเรียนที่ 2 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง / เด็กโต
 บทที่ 3 : พระเยซูรับการชโลมที่เบธานี บทเรียนที่ 3 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง / เด็กโต
กิจกรรมเสริม 1
กิจกรรมเสริม 2
กิจกรรมเสริม 3
 บทที่ 4 : จงระลึกถึงเรา บทเรียนที่ 4 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง / เด็กโต
รูปสัญลักษณ์
กิจกรรมเสริม
 บทที่ 5 : โดดเดี่ยวผู้เชื่อฟัง • บทเรียนที่ 5 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง / เด็กโต
 บทที่ 6 : พระเยซูถูกพิพากษา บทเรียนที่ 6 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง-เด็กโต
 บทที่ 7 : พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว บทเรียนที่ 7 สื่อการสอนสำหรับ
เด็กเล็ก / เด็กกลาง-เด็กโต
สื่อการสอนเสริม 1
สื่อการสอนเสริม 2
กิจกรรมเสริม 1
กิจกรรมเสริม 2
กิจกรรมเสริม 3
กิจกรรมเสริม 4

กิจกรรมเพิ่มเติม
 • อีสเตอร์ 1
อีสเตอร์ 2