คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053 275052, 089 6351009
E-mail : actscm2012@gmail.com
www.actschurchcm.com

The Acts church of Chiang Mai
206 moo 1, Pa Daet Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, 50100, Thailand

Call : 053 275052
E-mail : actscm2012@gmail.com
www.actschurchcm.com